Het volledige voedergamma van Bio’Or biedt u een evenwichtig rantsoen aan, dat beantwoordt aan de specifieke behoeften van uw dieren.

Hieronder vindt u per diersoort het voorlopige gamma.
 

MAATWERKMENGSELS ZIJN MOGELIJK BIJ ONS. WIJ BIEDEN U DE MOGELIJKHEID OM UW EIGEN VOEDERSAMENSTELLING TE LATEN MENGEN.

 


Pluimvee

Avi'Or Vianda Start - Technische fiche
Avi'Or Vianda Grow - Technische fiche
Avi'Or Vianda Finish - Technische fiche
Avi'Or 20-55 - Technische fiche
Avi'Or + 40 - Technische fiche

Varkens

Porci'Or Prestart - Technische fiche
Porci'Or Start - Technische fiche
Porci'Or 20-50 - Technische fiche
Porci'Or 50-120 - Technische fiche
Porci'Or Gesta - Technische fiche
Porci'Or Lacta - Technische fiche

Rundvee

Bovi'Or 17 RE - Technische fiche
Bovi'Or Lacta HP 18 - Technische fiche
Bovi'Or Lacta 30 RE - Technische fiche

Schapen

Ovi'Or Start - Technische fiche
Ovi'Or - Technische fiche

Geiten

Capri'Or - Technische fiche
Capri'Or Lacta - Technische fiche
Capri'Or Lacta 30 RE - Technische fiche

Paarden

Equi'Or - Technische fiche

Konijnen

Lapi'Or - Technische fiche