Er zijn tal van goede redenen om als landbouwer over te schakelen naar de biologische landbouw.  De bio markt blijft elk jaar groeien.  Consumenten kiezen steeds bewuster en dan is de weg naar biologische producten logisch.  De biologische sector heeft relatief weinig te lijden gehad onder de crisis.  Dit komt enerzijds door de stabiele prijzen en anderzijds door het trouwe cliënteel.  Bio biedt dus een mooie kans voor de toekomst en brengt een economische meerwaarde met zich mee.

Het spreekt voor zich dat deze stap niet van vandaag op morgen gebeurt.  Het zal de nodige aanpassingen vergen.  Op de site van ‘Boer Zoekt Bio’ word je stap per stap begeleid hierin.  Begin met informatie te verzamelen.  Wanneer je contact opneemt met ‘Bio Zoekt Boer’ wordt een informatiepakket opgestuurd.  Zo verken je de wereld van de bio landbouw.

Noteer de vragen die je nog hebt en maak daarna een afspraak voor een adviesgesprek met ‘Bio Zoekt Boer’.

Informeer je ook bij de boeren in uw streek die reeds actief zijn in de bio landbouw.  Hun ervaring kan je ongetwijfeld ook interessante informatie opleveren.

Ondertussen heb je al genoeg informatie verzameld om een nieuwe bedrijfsstrategie te bepalen.

Een volgende belangrijke stap is het rekenwerk.  De grote vraag zal hier zijn of bio economisch haalbaar zal zijn voor je bedrijf.  Om de bio landbouw te stimuleren worden ook premies toegekend.

Met al deze informatie kan je nu een gefundeerde keuze maken.  Als je nog niet zeker bent kan je een door te overheid gesubsidieerd omschakelingsplan laten opmaken.  Dit kan erg nuttig zijn.  Het geeft een simulatie van je bedrijf mocht je de stap naar bio zetten, zowel op vlak van teelttechniek als bedrijfseconomisch.

Sta vooraf stil bij de knelpunten en probeer die om te zetten in kansen.

Ga na wat je afzetmarkt zal zijn.  De sector groeit nog altijd en is voortdurend op zoek naar nieuwe producten.  Hiervoor is de site van ‘Bio Zoekt Keten’ een handig hulpmiddel.

Als je beslist om over te schakelen, is het belangrijk dat je kiest voor het juiste tijdstip.  Dit gebeurt best voor 21 april, voor de verzamelaanvraag.

Eenmaal de keuze gemaakt voor bio, dan is de eerste stap je aan te melden bij een controle organisme.  In België zijn hiervoor 4 erkende controle organismen: Certisys bvba, TUV Nord Integra bvba, Quality Partner SA en Control Union Belgium.  De omschakeling begint vanaf dan.

Eens je in omschakeling bent, kent de Vlaamse Overheid je een premie toe voor bedrijfsbegeleiding.  Je kan je ook aansluiten bij de vakgroep van bio boeren specifiek per sector.

Bron: ‘Bio Zoekt Boer’.